สิ่งที่ให้บริการทางธุรกิจมีการไกล่เกลี่ย

Posted in การหย่าร้าง.

บริการการไกล่เกลี่ยใช้เวลาเป็นศูนย์กลางการค้าการระงับข้อพิพาทในโลกธุรกิจ ข้อพิพาทระหว่างทั้งสอง บริษัท สามารถเกิดขึ้นได้แม้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่ นี้เป้าหมายหลักของธุรกิจบริการการไกล่เกลี่ยคือการสร้างสถานการณ์ที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย บริการสร้างการประชุมในซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้รับการยินดีที่จะให้และได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่าง บริการไกล่เกลี่ยธุรกิจนำฝ่ายที่ขัดแย้งกันทางธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาที่พบบ่อย ธุรกิจหลักของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยการประชุมครั้งแรกกับลูกค้าเพื่อดำเนินการประชุมให้คำปรึกษาเบื้องต้น คนกลางยังประกอบเป็นความขัดแย้งและการประเมินธุรกิจการเปลี่ยนแปลง

จากนั้นจะสรุปของการออกแบบกระบวนการที่จะดำเนินการก่อนที่กระบวนการไกล่เกลี่ยจะเริ่มต้นที่ควรจะสิ้นสุดในการบรรลุของบันทึกความเข้าใจและทั้งสองบานหน้าต่างที่ขัดแย้งกันทางธุรกิจยังคงสามารถรับการสนับสนุนให้คำปรึกษาการโพสต์เพื่อให้บริการธุรกิจการไกล่เกลี่ยเป็นผู้มีประสิทธิภาพ ความขัดแย้งทางธุรกิจที่ต้องการบริการที่สามารถจำแนกตามฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง; บริษัท ไปยังบุคคลที่ บริษัท หรือบุคคลที่อื่นหรือแม้กระทั่ง บริษัท หรือบุคคลกับรัฐ การจำแนกประเภทสามารถย่อยสลายต่อไปธรรมชาติของความขัดแย้งรวมทั้งข้อพิพาทการทำสัญญาและการเรียกร้องประกันสิทธิมนุษยชนข้อพิพาทแรงงานและรายการเป็นที่สิ้นสุด ทุกกลุ่มเหล่านี้กับความต้องการของผู้ไกล่เกลี่ยที่มีการแสวงหาบริการทางธุรกิจผ่านการไกล่เกลี่ยแพลตฟอร์มของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมการจัดการความขัดแย้งดังกล่าวและการแก้ไขความขัดแย้ง บางครั้งเพียงหนึ่งการประชุมไกล่เกลี่ยธุรกิจจะเพียงพอที่จะแก้ไขความขัดแย้ง

นี้แน่นอนตัวเลือกในการประหยัดเวลาที่ใช้เวลาหลายเดือนใน บริษัท กฎหมายและขั้นตอนทางกฎหมาย การให้บริการธุรกิจการไกล่เกลี่ยควรจะแก้ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการของศาล กรณีเหล่านี้มีความล่าช้าเป็นผลจากการจัดสรรของการเปลี่ยนแปลงที่มีซ้ายระบบตุลาการที่มีจำนวนมากกรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการและการดำเนินการ ผู้ไกล่เกลี่ยที่ทำงานได้ดีในสถานที่ที่เป็นกลางเพื่อให้ทั้งสองด้านของการแก้ปัญหาที่เท่าเทียมกันและความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดข้อขัดแย้งของพวกเขา mediators ผู้ให้บริการที่มีการฝึกอบรมเป็นพิเศษในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในซอกหนึ่งในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เฉพาะของความขัดแย้ง บริการที่แสดงโดยผู้ไกล่เกลี่ยที่นำมารวมกันทั้งสองกลุ่มที่ขัดแย้งกันเช่นที่พวกเขาใช้เวลาในการรับฟังอย่างรอบคอบเพื่อให้แต่ละด้าน บริการนอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนเหล่านี้คำแนะนำเกี่ยวกับผลทางกฎหมายของธรรมชาติของความขัดแย้งนั้น

มันจะช่วยให้แต่ละกลุ่มผ่านกระบวนการของการเคลื่อนไหวก่อนที่ทั้งสองกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างของ บริการธุรกิจการไกล่เกลี่ยได้รับการยอมรับโดยรัฐและดังนั้นพวกเขาจะนำไปใช้แก้ปัญหาความขัดแย้ง ในความเป็นจริงของรัฐขอแนะนำบริการดังกล่าวตั้งแต่ตาอำนวยความสะดวกในระบบยุติธรรมทางลดการค้างของศาลและยังคงให้แก้ปัญหาที่สมดุล ผู้ไกล่เกลี่ยมีการฝึกอบรมในสถาบันการศึกษาได้รับการยอมรับโดยรัฐและเป็นรายได้เพื่อให้สามารถจัดการความขัดแย้งในการตรวจสอบและให้บริการของพวกเขา บริการนี​​้จะช่วยให้ทั้งสองกลุ่มการเมืองผู้ก่อสงครามมาถึงการแก้ปัญหาที่ชัดเจนนี้เป็นเอกสารผูกพันสูตรและเป็นที่ยอมรับตามกฎหมาย เอกสารนี้ผูกสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่ายที่จะให้มันถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นการให้บริการการไกล่เกลี่ยจะแสดงผลส่วนใหญ่เป็นแพคเกจทำให้พวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาข้อพิพาททางธุรกิจใด ๆ

Related posts:

  1. ประโยชน์ของการใช้การไกล่เกลี่ยการหย่าร้าง