วิธีการชนะบรรพบุรุษดูแลเด็ก

Posted in การหย่าร้าง.

บรรพบุรุษต่อสู้คดีในศาลสำหรับการดูแลเด็กเผชิญกับช่วงเวลาที่รุนแรงมากที่ชนะคดี แม้เมื่อศาลได้กลายเป็นความสมดุลในการปกครองของพวกเขา แต่มีการปฏิเสธไม่มีอคติกับผู้ชายบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปกครองดูแล

ศาลมีแนวโน้มที่จะโปรดปรานมารดาสำหรับสามสาเหตุหลัก เหตุผลแรกสังคมรับรู้ว่าเด็กที่ได้รับการดูแลที่ดีจากมารดา ประการที่สองศาลมีแนวโน้มที่จะดูบรรพบุรุษเป็นอิสระขณะที่มารดาและบุตรทั้งสองจะร่วมอยู่ในความอุปการะ – ในที่สุดพ่อในถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในขณะที่มารดามีสัญชาติญาณธรรมชาติและการเกิด ถึงแม้ว่าปัจจัยเหล่านี้พิสูจน์ได้ แต่ความจริงที่ได้รับการฝังลึกลงในวัฒนธรรมของเรา

เนื่องจากปัจจัยที่มีอิทธิพลดังกล่าวข้างต้นในการสั่งซื้อสำหรับพ่อที่จะชนะกรณีถูกคุมขังที่เขาจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมจากหลักฐานว่าเขายังสามารถเป็นผู้ปกครองที่ดี โดยการทำเพื่อให้เขาสามารถแสดงให้ศาลว่าเขาก็สามารถให้เด็กเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพวกเขาหากถูกคุมขังจะได้รับกับเขา
พ่อต้องรู้วิธีการแสดงศาลว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการเลี้ยงดูเด็ก หนึ่งในวิธีการที่เป็นโดยการติดตามปริมาณของเวลาที่มีคุณภาพเขาได้ใช้เวลากับเด็ก ๆ โดยนำเสนอเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องของวันที่และเวลาและกิจกรรมกับเด็กที่เขาสามารถพิสูจน์ได้ดอกเบี้ยและส่วนร่วมของเขาในชีวิตประจำวันของเด็ก

ปัจจัยที่สองคือทางการเงิน ผู้ชายโดยทั่วไปมีรายได้เพิ่มเติมด้วยการ stereotyping ของสังคมของคนเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว พ่อควรจะติดตามการมีส่วนร่วมทางการเงินเพื่อนำขึ้นเด็กที่ศาลบอกว่าเขาใส่ได้มีส่วนร่วมค่าใช้จ่ายในชีวิตเด็ก โดยนำเสนอเอกสารเหล่านี้ไม่เพียง แต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับอดีตคู่สมรสความสามารถในการจ่าย แต่ข้อมูลนี้จะเป็นในการใช้งานที่ดีในการเลี้ยงชีพและการรับฟังการสนับสนุนเด็ก

หลักฐานที่สุดท้าย แต่ไม่น้อยบรรพบุรุษสามารถรวบรวมเป็นแม่ของพฤติกรรมเชิงลบซึ่งเห็นว่าการมีผลกระทบที่ไม่ดีเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก เหล่านี้รวมถึงสารเสพติดพฤติกรรมชู้สาว, การละเมิดทางร่างกายหรือจิตใจและเช่น ศาลจะไม่ยอมรับการกล่าวหาหลักฐานที่มั่นคงจึงต้องนำเสนอ ในหลายกรณีที่ผู้ตรวจสอบเด็กเป็นหลักประกันสำหรับหลักฐานที่เถียงไม่ได้

พ่อต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้รับการดูแลบุตรของตน แต่ไม่ได้ต่อสู้เพื่อเด็ก แต่เพียงผู้เดียวเพราะคุณต้องการที่จะรักษาบางสิ่งบางอย่างจากคุณอดีตคู่สมรส การตัดสินใจในการประกวดจะทำดีที่สุดหลังจากที่เวลานานความคิดของผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองสำหรับเด็กที่

No related posts.