มีความเชื่อในบางคน

Posted in มิตรภาพ.

ในกรณีของสุนัขที่มีความสัตย์ซื่อดีกว่า Homo sapiens
เมื่อคำถามมาเกี่ยวกับความสัตย์ซื่อเป็นคำตอบแรกที่รองรับสุนัข ขัดกับมันมากับความหมายของความเชื่อศรัทธาเป็นความเชื่อที่มีความมั่นใจหรือความไว้วางใจในความจริงหรือความน่าเชื่อถือของ
เป็นคนที่แนวคิดหรือสิ่งที่ มันอ่านเป็นความไว้วางใจจากคน! สุนัขไม่เคยกัดเจ้านายของเขา และเพื่อให้เขาเป็นซื่อสัตย์ แต่คนมักจะ, เกือบจะในลมหายใจของทุกตัวแบ่งความเชื่อของคนที่ชอบเพื่อน, ครอบครัวของเขาและคนแปลกหน้า – ครั้งหลายที่ …
แต่เป็นลักษณะของมันอีกของพวกเขามากเกินไป บุคคลที่ช่วยให้ความเชื่อในอีกแม้ว่าเขาจะทำลายความเชื่อของใครบางคน ตามพระคัมภีร์, ความเชื่อของมนุษย์ไม่ได้เป็นความเชื่อที่ all.It เป็นชนิดที่ว่า"ผมจะไม่เชื่อจนกว่าฉันจะได้เห็นมัน" ศรัทธาคือการกระทำที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเชื่อว่าถ้าคุณเพียง แต่หยุดที่ความเชื่อแล้วคุณจะปฏิบัติการความเชื่อของมนุษย์ พระเจ้าชนิดของการเจรจาความเชื่อกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงมันให้ดีขึ้นในขณะที่ความเชื่อของคนพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ที่แน่นอนยังคงเหมือนเดิม Oh! ฉันเพิ่งย้ายออกจากเป้าหมายจริงของฉันไปที่ wite บทความนี้! เรื่องที่จะต้องของความเชื่อที่ทุกคนรู้ ถ้าคุณต้องการ STH จากคนที่คุณยังแบกความรับผิดชอบของให้มันกลับมา …
ที่เราจะถ้าเราไม่ได้มีความเชื่อ? จะเชื่อว่าในตัวเราเองมีความเชื่อในคนที่รักเราศรัทธาในเพื่อนมนุษย์ของเรามีความเชื่อในอนาคตของเราหรือความเชื่อในชีวิตตัวเอง ปกติหนึ่งที่มีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา หนึ่งมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งศรัทธาเชื่อมั่นในศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออื่นในพระเจ้าองค์เดียวหรืออื่น แต่ที่นี่การพูดคุยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาระสำคัญของความเชื่อความรู้สึกในความคิดที่คิดว่าการมีความเชื่อโดยทั่วไปการชักชวนของจิตใจที่การกระทำของความรู้ของจะและความเข้าใจ ความเชื่อเป็นอำนาจที่ดำเนินการตลอดชีวิตและจิตวิญญาณของเราทุกคนมีความเชื่อมั่นนี้เกิดภายในเวลาที่เกิด แต่เป็นมีเวลาเราเริ่มที่จะได้รับความรู้, ความสามารถในการให้เหตุผลความเชื่อของเราเริ่มที่จะตาย … นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของเราที่จะทำลายความเชื่อเริ่มต้นอื่น ๆ ที่จะทำลาย
ทุกสายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้หมายความว่าคนที่ควรจะมีความเชื่อตาบอด หวังว่าคุณเข้าใจสิ่งที่ฉันพยายามที่จะนำ ดังนั้นในที่สุดไม่ทำลายความเชื่ออื่น ๆ ของเขา / เธอ / มันมีในที่คุณเคย และหลังจากที่คุณทำเช่นนี้คุณมีสิทธิที่จะได้รับมันกลับ

No related posts.