บริการการระงับข้อพิพาท

Posted in การหย่าร้าง.

ข้อพิพาทสำคัญเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายตรงข้ามพันธมิตรแตกต่างกันในมุมมองต่างๆ แม้ว่าจะมีข้อพิพาทล้ำสุขภาพเมื่อจัดการกับที่ดีและเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ปกติใด ๆ ก็ครั้งอาจเลวและท้ายถูกทำลาย มุมมองที่แข็งแกร่งมีความรู้สึกเสมอเมื่อมีข้อพิพาทหรือทะเลาะวิวาทเริ่มต้นที่จะรับ บริการการระงับข้อพิพาทมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง หลักข้อพิพาทการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับหลักความละเอียดหลักฐาน, การวินิจฉัยการวิเคราะห์การหาข้อตกลงและการระงับข้อพิพาท มีเทคนิคหรือวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขข้อพิพาทที่มี เหล่านี้รวมถึงการเจรจาต่อรองการประนีประนอมอนุญาโตตุลาการและการดำเนินคดี ความร่วมมือกับกฎหมายและอนุญาโตตุลาการ ในความเป็นจริงมีวิธีการอื่นและจะเรียกว่าการไกล่เกลี่ย แต่บางส่วนได้รับการยอมรับอย่างเป็นอิสระ กระบวนการระงับข้อพิพาทสามารถเป็นทางการหรือทางการในธรรมชาติ ในการไกล่เกลี่ยเป็นคนกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยระหว่างทั้งสองฝ่ายและช่วยในการแก้ไขข้อพิพาท บทบาทของคนกลางที่จะอำนวยความสะดวกในกระบวนการการแก้ปัญหา เขา / เธอไม่นำไปสู่​​การตัดสินใจของเขา แต่เพียงการเสนอความละเอียดและให้ฝ่ายที่มีโอกาสที่จะตัดสินใจในทางที่เป็นมิตร มีประโยชน์มากกับรีสอร์ทเพื่อการไกล่เกลี่ยคือเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นสำหรับการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายทำสงครามที่ไม่มีการพิจารณาราคาไม่แพงและไม่ซับซ้อนไม่เหมาะสมที่สูงขึ้นสำหรับข้อพิพาทที่หลายฝ่าย, ให้บริการโซลูชั่นการปฏิบัติที่ปรับให้เข้ากับทุกฝ่ายและมีความลับสูง ที่ช่วยในการรักษาความสัมพันธ์นอกจากวิธีการหลักของการไกล่เกลี่ยการเจรจาต่อรองอนุญาโตตุลาการและการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันมีบางวิธีอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งอยู่ เหล่านี้รวมถึง :

ผู้ตรวจการแผ่นดิน : เขตแต่ละคนกลางซึ่งเป็นบุคคลที่สามและการเลือกตั้งเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากพนักงาน, ลูกค้า, ลูกค้าและอื่น ๆ

การประเมินผล : เป็นชื่อแนะนำถ้ามีการประเมินการให้คำปรึกษาที่เป็นกลางฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา เขาหรือเธอจะประเมินข้อพิพาทและนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา บทบาทของผู้ประเมินในกรณีที่เกือบจะคล้ายกับคนกลาง แต่กระบวนการนี​​้ไม่ได้มีผลผูกพันกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ประชุม : การประชุมมีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อแก้ไขข้อพิพาทในครอบครัว ครอบครัวชุมชนรวมถึงการประชุมสมาชิกทุกคนในครอบครัวและญาติพี่น้องในครอบครัวใหญ่

ภารกิจหาข้อเท็จจริง Neutral : Outside of ไกล่เกลี่ยมีวิธีการอื่น ๆ อีกมากมายและความจริงเป็นหนึ่งในการค้นหาของพวกเขา นี้เป็นกระบวนการที่บุคคลที่สามที่เป็นกลางในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและจัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยของ โดยปกติความคิดที่จะสร้างข้อเท็จจริงและพยานที่ศาลเดียวกัน มันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับกรณีที่ซับซ้อนซึ่งจำเป็นต้องมีหลักฐานในศาล

ผู้จัดการข้อพิพาท entails ขอให้คุณคำถามเกี่ยวกับความขัดแย้งในชีวิตของเขา นี้ลดขั้นตอนการระงับข้อพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่นำเสนอ การไกล่เกลี่ยถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการดำเนินคดี ถ้าคุณไม่ได้มีเวลาเงินและความอดทนในการมีส่วนร่วมในการต่อสู้ยาวศาลแล้วแต่งตั้งคนกลางที่จะจัดการกับกรณีที่ โปรดจำไว้ว่าเลือกผู้ให้บริการที่ถูกต้องเพราะจะทำให้ความแตกต่างใหญ่ในกระบวนการ บริการเหล่านี้จะดีกว่าคดีในศาลและนำเสนอสถานการณ์ win – win สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Related posts:

  1. คุณจะพูดว่า"ฉันต้องการกลับอดีตของฉัน"